.: Gyakran Ismételt Kérdések :.

I. Hangszínház definiálása


Visszatér a legfontosabb emberi impulzushoz, az ősi értékhez, a nyelvhez, Így egyetlen érzékszerv által képes hatni a benső egészére, a gondolatokra, érzésekre, úgy, hogy belső képlátást kreál, fejleszt és karbantart. Határok nélküli létezést tesz valóságossá.

Mitől más pl.: mint a rádiójáték, a hangoskönyv, vagy a hagyományos színház:

Egy egyszerű példa: aki még emlékszik a rádiós színházi közvetítésekre, bizonyára fel tudja idézni, hogy a mikrofonokkal közvetített színházi előadás mellett, egy narrátor mondta el a hallgatók számára, hogy mi történik a színpadon. A rádiójáték nem színházi dramaturgiával dolgozik, eljátszik valamit a konkrét nevén nevezett környezetben. A hangoskönyv narrációt alkalmazó technika, mely leíró és szöveges részek felolvasására épül. A Hangszínház színházi dramaturgiát alkalmaz, ötvözve egy különleges technikával. Hangjelenetei belülről ábrázolnak, belülről bontják ki a személyiségeket. A Hagyományos színházban gyakran fellelhető technika, hogy az adott szereplő kilép a jelenetből és így mondja el a belső indíttatásokat, érzelmeket. Ezzel szemben a Hangszínház hangjeleneteibe beépíti a történeteket és az ezeket körülvevő környezetet. Így idézi fel képekben a néző számára a cselekmény körülményeit, a szereplők alakját. A Hangszínház oly dramaturgiával rendelkezik, mely valóságossá teszi az érzékelést a művek befogadása közben. A külvilág kizárásával a néző csaknem cselekvő résztvevője a jeleneteknek. A hagyományos értelemben vett színházakkal szemben nem kívülről szemléli az eseményeket, nem egy színpadot lát irányított vizuális hatásokkal. A néző, illetve befogadó mintegy az előadáson belül helyezkedik el, a hangok őt magát veszik körül. Így közvetlen kapcsolatba kerül a szereplőkkel, szinte érezheti mozdulataik rezdülését.

Hatásrendszer

A Hangszínház belülről hat, belülről generál képeket, felszínre hoz érzéseket és nem utolsó sorban, gondolkodtat. Minden egyes másodpercnek, helye és szerepe van. Intenzíven alapoz a belső képlátásra. A hangok általi érzékelés során, komplex módon használja az egyén benső képességeit, melyek szerteágazódásukkal teljes élménnyé forrnak össze, s így váltanak ki katarzist, meghagyva az embert a maga szabadságában.

Hangszínház fő ismérvei

A Hangszínház használja, erősíti a benső erejét. Hatásaiban belülről hat kifelé. Fokozza az érzékelést meghagyva az egyén szabadságát-gondolatban, érzékelésben, fantáziában-. Nincs irányított vizuális hatás, mindenki önmaga képessége szerint jut el a legmagasabb élvezethez.

II. A Hangszínház bemutatása az Alkotó és a Befogadó oldaláról


Az Alkotó célja

Az egyszerű közlésen túl, megmutatni, hogy több van az emberben, többre képes, mit amit a hétköznapokban használ. Ma többnyire mindent készen kapunk. Egyes filmekkel, művészeti alkotásokkal, stb., de még az ízekkel, életvitellel kapcsolatban is felfedezhető az irányítottság. Az alkotó szándéka, megmutatni, rávezetni a Hangszínház látogatóit, hogy képességeik nincsenek korlátozva, magasságokat és mélységeket járhatnak be egyetlen szempillantás alatt. Fantáziájuk, képlátásuk, nem egy elveszett gyermeki képesség. A nyelv ereje a gondolatiságot ugyanúgy tágítja, mint a logikai képességet. A szövegértés nem egy csoda. A nyelv használatában rejlik a több síkon való gondolkodás, érzékelés képessége. Ez igen is elérhető, felszínre hozható és felszínen tartható!

A Hangszínház hatása a Befogadóra

Quadro hangzás, illetve az irányított hangok összessége a hangjeleteken belülre helyezik a nézőt. Ezenfelül a hangjelenetek szövegkörnyezete különleges élményt ad, mely minden egyes egyénnek külön-külön értelmezhető, ezáltal maximális szabadságot biztosító érzékelést nyújt az előadás megtekintésekor.

A Befogadó szerepe

Fontos, hogy az előadáson résztvevők hajlandóak legyenek az ún. rejtett képességek használatára. Ennek következtében, szinte automatikusan megnyílik a belső érzékelés, a tudat képeket generál, a gondolatok szabadon szárnyalnak, létrejön az �utazás� képessége térben és időben.

Miért hasznos a Hangszínház?

A Hangszínház megmozgat, felszínre hoz minden olyan szunnyadni hagyott képességet, melyek adottak. Fejleszti az elmét. Segít kívülről is látni önmagunkat. Gondolkodtat! Az őszinte önismeret lehetőségét nyújtja, s nem utolsó sorban, hatása az anyanyelv magas fokú használatában rejlik. Fejleszti a komplex gondolkodási készséget, így a logikai készséget is.